Kapsin logo

Kapsi Internet-käyttäjät ry

Maildir-muunnos

Suurimmalla osalla pidempään jäsenenä olleilla jäsenillä on vielä käytössä mailbox-formaatissa oleva sähköpostilaatikko. Tässä formaatissa kaikki sähköpostilaatikon viestit ovat samassa yhdessä tiedostossa. Tiedosto on herkkä korruptoitumaan ja vähänkään isommalla viestimäärällä myös ikävän hidas.

Kapsilla on ollut mailbox-formaatin tilalle tarjolla Maildir-formaatti jossa viestit ovat omissa tiedostoissaan. Maildir-formaatissa tietyn viestin haku on nopeaa ja esimerkiksi viestien poistaminen ei vaikuta mitenkään muihin viesteihin.

Huhtikuun 2012 jälkeen jäseneksi liittyneillä on automaattisesti käytössä maildir-formaatti joten tämä ohje koskee vain sitä aikaisemmin liittyneitä jotka eivät ole vielä sähköpostilaatikon formaattia vaihtaneet. Mikäli kotihakemistostasi Lakalla löytyy .maildir_enable-niminen tiedosto, on muutos jo suoritettu osaltasi. Myöskin jos kotihakemistossa on .forward-tiedosto, joka ohjaa postit johonkin Kapsin-ulkopuoliseen palveluun, ei sinun tarvitse suorittaa tätä muutosta.

Muutostyötä tehdessä on suositeltavaa ensin lukea ohje huolella ja toteuttaa kaikki tarpeelliset kohdat jotta sähköpostit eivät vahingossa katoa. Laatikon formaatin muuttamisen lisäksi on syytä tarkistaa että mahdollinen procmailrc on korjattu toimimaan uuden formaatin kanssa. Myöskin Alpine ja Mutt saattavat tarvita pieniä konfiguraatiomuutoksia.

Tarkistus, onko käytössä Mailbox vai Maildir

Tarkista SSH-yhteyden avulla seuraavasti, oletko jo Maildir-käyttäjä:

käyttäjä@lakka:~$ maildir_check

Ennen muuntamista

Aloitetaan muunnostyö luomalla tai muuttamalla olemassaolevaa $HOME/.procmailrc-tiedostoa.

nano -w $HOME/.procmailrc

Lisää tiedoston alkuun tai korvaa olemassaoleva MAILDIR=-alkuinen rivi vastaamaan seuraavaa:

MAILDIR=$HOME/Maildir/

Lisäksi tiedoston loppuun tulee lisätä rivit:

:0
$MAILDIR

Alla esimerkki kokonaisesta tiedostosta:

MAILDIR=$HOME/Maildir/

:0:
* ^X-Spam-Status: Yes
.spam/

:0
$MAILDIR

Sitten lisätään kotihakemistoosi .maildir_enable-tiedosto

touch $HOME/.maildir_enable

Muuntaminen

Kapsin mailit sijaitsevat oletuksena mailbox-formaatin mukaisessa tiedostossa /var/mail/$USER, josta ne pitää muuntaa maildir-formaattiin. Lakalla on asennettuna tätä varten skripti mb2md.

Aloitetaan muutaminen korjaamalla mahdollisesti jo korruptoitunut mailbox-tiedosto vähän oikeamman muotoiseksi. Tämä ei korjaa läheskään kaikkia ongelmia mutta ainakin yhden tunnetun.

sed 's/^From /\nFrom /g' /var/mail/$USER | formail -s > $HOME/mbox.tmp

Sitten muunnetaan formaatti oikeaksi

mb2md -s $HOME/mbox.tmp -d $HOME/Maildir

Mikäli sinulla on sähköpostissa alikansioita, tulee ne myös muuntaa seuraavasti.

mb2md -s $HOME/mail -R -d $HOME/Maildir

Nyt kansion formaatti on muutettu oikeaksi!

Tarkistus

Tässä kohti kannatta tarkistaa että viestit kulkevat lähettämällä viesti itselle. Mikäli viesti saapui perille, muunnos on onnistunut.

Mutt

Mutt tukee IMAP-protokollaa, ja sen saa käyttöön konfiguroimalla kotihakemiston .muttrc-tiedostoon seuraavaa:

set folder=imaps://mail.kapsi.fi/
set spoolfile = +INBOX
set imap_user = "kayttajatunnuksesi@kapsi.fi"

Oletusarvoisesti Mutt kysyy salasanan käynnistäessä, mutta sen voi myös tallentaa konfiguraatioon:

set imap_pass = "*******"

Alpine

Alpinen saa lukemaan sähköposteja IMAP:n kautta lisäämällä seuraavat konfiguraatio-optiot $HOME/.pinerc-tiedostoon:

inbox-path={mail.kapsi.fi}inbox
folder-collections=mail.kapsi.fi {mail.kapsi.fi:993/ssl}[]