Kapsin logo

Kapsi Internet-käyttäjät ry

Vahingossa poistetun php5.fcgi:n palauttaminen

Sites-hakemiston sivujen php on toteutettu php5.fcgi-tiedoston kautta, joka luodaan automaattisesti www-hakemiston juureen. Tässä ohjeessa neuvotaan tiedoston luominen itse jos sen on vahingossa poistanut.

Ota aluksi ssh-yhteys Lakka-palvelimelle ja siirry sivustohakemistoosi:

cd sites/domain.com/www

Php5.fcgi luodaan seuraavasti. Ensimmäinen komento lisää tarvittavan sisällön tiedostoon, ja jälkimmäisellä asetetaan käyttöoikeudet.

echo '#!/usr/bin/php5-cgi' > php5.fcgi
chmod 700 php5.fcgi