Kapsin logo

Kapsi Internet-käyttäjät ry

Roskapostin suodatus

Roskapostin suodatus perustuu tiettyjen viestin ominaisuuksien tunnistamiseen, kuten itse tekstin sanaston ja otsaketietojen palvelinlistan tutkimiseen. Lakalla tarkoitukseen on käytössä spamassassin-ohjelmisto. Tässä ohjeessa käytetään spamassassinia saapuvan postin tutkimiseen, ja lajitellaan roskaposti erilliseen kansioon procmaililla.

Roundcube-ohjelmassa, jota Kapsin webmail käyttää, on joitakin omia suodatustoimintojaan. Tässä ohjeessa neuvottu spamassassin suodattaa kuitenkin paremmin. Ohjeessa tehdyt asetukset vaikuttavat koko tunnukseesi, riippumatta siitä millä tavalla luet postisi.

Käyttöönotto

Mikäli jäsennumerosi on alle 4882 ja käytössä on mailbox, noudata alla olevaa ohjetta. Muussa tapauksessa hyppää alempaan ohjeeseen.

Luo kotikansion alle tekstitiedosto nimellä .procmailrc seuraavalla sisällöllä. Tällöin spamassassinin roskapostiksi tunnistamat viestit menevät sähköpostikansioon .spam.

MAILDIR=$HOME/mail/

:0:
* ^X-Spam-Status: Yes
.spam

Tiedosto kannattaa luoda ssh-yhteyden kautta suoraan palvelimella. Helpoiten oletusasetukset saa käyttöön ajamalla ssh-yhteyden kautta seuraavan komennon:

echo -e 'MAILDIR=$HOME/mail/\n\n:0:\n* ^X-Spam-Status: Yes\n.spam\n' > ~/.procmailrc

Jos jäsennumerosi on yli 4882 tai käytössä on maildir, luo kotikansiosi alle tekstitiedosto nimellä .procmailrc seuraavalla sisällööllä:

MAILDIR=$HOME/Maildir/

:0:
* ^X-Spam-Status: Yes
.spam/

:0
$MAILDIR

Ssh-yhteyden kautta tiedoston voi luoda komennolla:

echo -e 'MAILDIR=$HOME/Maildir/\n\n:0:\n* ^X-Spam-Status: Yes\n.spam/\n\n:0\n$MAILDIR\n' > ~/.procmailrc

Huomio: Tarkista aina procmail-säätöjen jälkeen, että posti kulkee! Pienikin virhe voi tehdä peruuttamatonta tuhoa uudelle postille.

Roskapostikansion asettaminen näkyviin sähköpostiohjelmassa

Joissakin sähköpostiohjelmissa roskapostikansio täytyy erikseen valita näkyviin. Kapsin webmailissa tämä tapahtuu valitsemalla yläreunasta Kansiot. Avautuvan sivun alaosasta voi valita .spam-kansion näkyviin. Huomioi, ettei .spam-kansiota ole olemassa ennen ensimmäisen spam-viestin saapumista.

Toiminnan tarkastelu

Suodatinta kokeiltaessa on huomioitava sen tarkkuus. Esimerkiksi itse forward-toiminnolla lähettämäsi spammi ei välttämättä jää suodattimeen, sillä spamassassin huomaa sen tulleen paikallisesti samalta palvelimelta.

Näet tarkemmat tiedot suodatuksesta ottamalla sähköpostiohjelmassasi näkyviin kaikki otsaketiedot (full headers). Spamassassinin lisäämät rivit voivat näyttää esimerkiksi seuraavalta:

X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.0.3 (2005-04-27) on lakka.kapsi.fi
X-Spam-Level: **
X-Spam-Status: No, score=2.6 required=5.0 tests=ALL_TRUSTED,AWL,
  RAZOR2_CF_RANGE_51_100,RAZOR2_CHECK,URIBL_OB_SURBL,URIBL_SBL,
  URIBL_SC_SURBL,URIBL_WS_SURBL autolearn=no version=3.0.3

Tiedoista selviää mm. spamassassinin versio, viestin saamat "spammipisteet", käytetyt testit sekä se, käytettiinkö viestiä spamassassinin itseopetukseen.

Suodattimen lisäasetukset

Oletuksena suodatus tehdään palvelimenlaajuisen suodatusmerkinnän perusteella. Jos haluat käyttää omaa opetustietokantaa tai muita omia asetuksia, lisää .procmailrc:hen ennen suodatussääntöä seuraavat rivit:

:0fw
| spamc

Suodattimen tarkkuutta voi parantaa mm. bayesilaisen suodattimen avulla. Bayesilainen suodatin pyrkii tunnistamaan ominaiset piirteet sille opetetuista asiaviesteistä ja roskapostista. Itseopetuksessa riittävän selviä tapauksia käytetään automaattisesti bayesilaisen suodattimen opettamiseen.

Tehokkuussyistä ohjeessa käytetään spamc-ohjelmaa, joka ottaa yhteyttä palvelimella pyörivään keskitettyyn suodattimeen. Asetuksia muokattaessa saattaa olla tarpeen vaihtaa tilalle omana prosessinaan pyörivä spamassassin, jolloin ko. rivi muuttuu muotoon | nice spamassassin. Keskitetty suodatin ei nimittäin välttämättä aja kaikkia itse tehtyjä suodatussääntöjä.

Ongelmatilanteet

Ongelmatilanteissa, kuten jos suodatin ei tunnu tunnistavan roskapostia lainkaan, voi ottaa yhteyttä ylläpitoon.

Viestiin kannattaa liittää seuraavien komentojen tulosteet, joista selviää lisätietoa ongelmien selvittämiseksi. Komennot ajetaan ssh-yhteyden kautta.

 1. Tiedostojen ja hakemistojen olemassaolo:
  ls -l ~/.procmailrc ~/mail
  
 2. Procmailrc:n sisältö:
  cat ~/.procmailrc
  
 3. Procmailrc:n rivinvaihtotyyppi yms. ominaisuudet:
  file ~/.procmailrc