Kapsin logo

Kapsi Internet-käyttäjät ry

Versionhallinta

Subversion eli SVN on versionhallintajärjestelmä, jota käytetään usein mm. lähdekoodin varastointiin. Kapsilla on kaksi tapaa käyttää subversionia:

  1. Kotihakemistosta SSH:n yli. Tämä tapa sopii käytettäväksi, jos käytät SVN-varastoa vain itse. Käyttöönotosta on ohje.
  2. Osoitteesta https://svn.kapsi.fi/ erillisillä tunnuksilla. Tällainen svn-varasto (repository) pyydetään ylläpidolta, ja se sopii sekä yhden käyttäjän käyttöön että laajemmille projekteille. Käyttäjätunnuksia voi hallita itse.

Käyttäjätunnusten hallinta

Osoitteessa https://svn.kapsi.fi/ olevien SVN-varastojen tiedot tallennetaan kotihakemiston alle hakemistoon ~/svnrepos, joka tehdään ylläpitopyynnön yhteydessä. Hakemistossa on kaksi tiedostoa: svn.access ja svn.users. Tiedostojen alussa on ohjeet niiden muokkaamiseen.

Huomio: Jotta tiedostojen käyttöoikeudet pysyvät oikeina, älä käytä muokkaamiseen sftp-ohjelmaa, vaan muokkaa tiedostoja komentoriviltä.

Selaaminen www-selaimen kautta

SVN:lle on tehty useita apusovelluksia, kuten ViewVC ja ViewSVN, joilla pystyy selaamaan versionhallinnan tiedostoja käyttäen www-selainta. ViewVC kuitenkin edellyttää suoraa pääsyä varaston tiedostoihin, mikä ei tällä hetkellä onnistu https://svn.kapsi.fi/-osoitteen varastojen kanssa.

Ongelman voi välttää käyttämällä ViewSVN:ää, joka käsittelee varastoa https:n yli. Toinen mahdollisuus on kopioida varasto kotihakemistoon svnsync-ohjelmalla säännöllisin väliajoin.