Kapsin logo

Kapsi Internet-käyttäjät ry

Chat-huoneet

Yhdistyksellä on kaksi keskusteluhuonetta (huone/kanava/ryhmä). Huoneet on tarkoitettu pääasiassa yhdistyksen jäsenille, sekä jäsenyyttä harkitseville.

Viralliseen Kapsi-huoneeseen pääsee Matrixissa (#kapsi:kapsi.fi), IRC:ssä (#kapsix@IRCnet), Telegramissa sekä WhatsAppissa. Lisäksi se on sillattu toimihenkilöiden Slackkiin.

Vähemmän virallinen offtopic-huone on Matrixissa #offtopic:kapsi.fi ja IRCnetissä #kapsi.fi

Molemmissa huoneissa yhdistyksen toimihenkilöt keskustelevat pääsääntöisesti jäsenen ominaisuudessa. Tukipyyntöjä ei lähtökohtaisesti hoideta näiden huoneiden kautta.

Huoneissa on voimassa seuraavat säännöt:

  • Pidetään Kapsi-huoneen keskustelu Kapsiin liittyvänä. Jos keskustelu alkaa ajautua muualle, voi keskustelua jatkaa offtopic-huoneen puolella.
  • Älä häiriköi Älä floodaa, käytä turhia skriptejä tai värejä häiritsevästi, tai levitä häiritseviä tai hyvän maun vastaisia WWW-osoitteita huoneisiin.
  • Älä julkaise lokia. Kanavan IRC- tai URL-lokia ei saa julkaista puhtaana ilman lupaa kanavan hallinnolta (eli jäseniltä äänestyksillä).
  • Admin-/moderator-/op-status ainoastaan yhdistyksen jäsenillä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että se olisi jokaisella jäsenellä.
  • IRC:ssä sallittavat merkistöt ovat UTF-8 ja ISO8859-1 (ja -15). Näistä UTF-8 on vahvasti suositeltu.

Näistä säännöistä voi kuka tahansa jäsen nostaa keskustelua esimerkiksi näissä huoneissa.