Kapsin logo

Kapsi Internet-käyttäjät ry

Irssi-proxyn käyttäminen

Irssi-proxy on irssin lisäosa, jonka avulla sitä voi käyttää bouncerin tapaan. Erityisen kätevä se on esimerkiksi GPRS:ää käytettäessä, jolloin yhteyden pätkiminen ei näy irciin eikä yhteyden viive haittaa samalla tavalla kuin ssh-yhteydessä. Tässä ohjeessa oletetaan, että irssin käyttö on muilta osin jo tuttua.

Kapsilla proxy-moduuli on käännetty valmiiksi, joten käyttöönotto on melko helppoa. Jokaista proxyn käyttämää IRC-verkkoa varten tarvitaan kuitenkin oma portti, joka on pyydettävä ylläpidolta.

Proxyn käynnistäminen

Proxy-moduulin lataaminen ja salasanan asettaminen tapahtuu seuraavasti. Salasanaa tarvitaan myöhemmin yhdistettäessä proxyyn. Lisäksi asetetaan osoite, jolle portit on avattu. Lakalla se on lakka.kapsi.fi ja Hillalla hilla.kapsi.fi .

/load proxy
/set irssiproxy_password salasana
/set irssiproxy_bind lakka.kapsi.fi

Käytettävät irc-verkot ja niitä varten käytettävät portit asetetaan muuttujaan irssiproxy_ports. IRC-verkkojen nimet näet komennolla /server, jonka listauksessa ne ovat sulkeissa. Seuraavassa esimerkissä ylläpidolta on saatu portit 45000 ja 45001, joihin kytketään verkot IRCnet ja QuakeNet:

/set irssiproxy_ports IRCnet=45000 QuakeNet=45001

Testauksen jälkeen asetukset tallennetaan komennolla /save

Proxyyn yhdistäminen

Proxya voi käyttää millä tahansa tavallisella irc-clientillä. Palvelimeksi määritetään aiemmin määritelty osoite ja portti, aikaisemmassa esimerkissä lakka.kapsi.fi:45000. Proxyn salasana asetetaan palvelimen salasanaksi. Proxyyn yhdistämisestä tulee irssin status-ikkunaan viesti:

-!- Irssi: Proxy: Client connected from ::ffff:xxx.xxx.xxx.xxx

Yhdistämisen jälkeen kaikki irssissä auki olleet kyseisen verkon kanavat aukeavat myös toiseen clientiin, jossa niitä voi käyttää aivan normaalisti. Viestit jäävät talteen myös irssiin, josta ne voi myöhemminkin lukea.

Ongelmat

Jos verkon nimi on määritetty asetukseen irssiproxy_ports väärin, tulee proxyyn yhdistettäessä virheilmoitus "Not connected to server". Yhteys IRC-palvelimeen täytyy katkaista ja yhdistää uudelleen, jotta asetettu verkon nimi tulee voimaan.

Muihin ongelmiin voi kysyä apua ylläpidolta.