Kapsin logo

Kapsi Internet-käyttäjät ry

Levytilan käyttöön liittyvät ohjeet

Käytetyn levytilan tarkistaminen

Levytilan käyttörajan ylityttyä saat automaattisen sähköpostin siitä @kapsi.fi-osoitteeseesi. Voit tarkkailla levytilan käyttöäsi ssh-yhteyden kautta quota-komennolla:

user@lakka:~$ quota -s
Disk quotas for user ... (uid ....):
   Filesystem blocks  quota  limit  grace  files  quota  limit  grace
10.0.0.50:/vol/users
         5952M 51200M 56320M      256k  512k  512k
10.0.0.2:/export/siilo
         39960M  500G  500G        0    0    0

Käytetty levytila näkyy blocks-sarakkeessa. Esimerkkitapauksessa levytilaa on käytetty kotihakemistossa 5952 megatavua. Siilolla on 39960 MB tietoa.

Vasemmanpuolimmaiset sarakkeet ovat levytilan rajoitus. Blocks-arvon ylittäessä quota-rajan tulee asiasta ilmoitus Kapsin sähköpostiin, minkä jälkeen on viikko aikaa poistaa tiedostoja.

Jos blocks-arvo ylittää limit-arvon tai viikon grace-aika on kulunut umpeen, ei uusia tiedostoja voi enää luoda. Tällaista tilannetta kannattaa välttää, sillä se voi haitata sähköpostin kulkua ja ohjelmien toimintaa.

Oikeanpuoleiset sarakkeet rajoittavat erillisten tiedostojen määrää.