Kapsin logo

Kapsi Internet-käyttäjät ry

Levytilan käyttöön liittyvät ohjeet

SCP-tiedostonsiirto

Jos käytät kotikoneellasi jotain UNIX-pohjaista järjestelmää (esim. Linux tai BSD), voit siirtää tiedostoja Kapsin palvelimelle scp-komennolla. PuTTYn oheisohjelmana on saatavilla myös pscp-ohjelma Windows-alustalle, joka voi olla kätevä esimerkiksi skripteissä. Jos kuitenkin haluat vain siirtää tiedostoja Kapsille, suosittelemme Filezilla sftp-ohjelmaa.

SCP toimii pitkälti samalla tavalla kuin cp-komento omalla tietokoneella. Tiedostonimen paikalle voi kirjoittaa myös useita tiedostoja tai esimerkiksi *.jpg. Kohdekansio voi olla joko pelkkä polun loppu kotikansiosi alla (kuten sites/kayttaja.kapsi.fi/www/gallery/) tai kokonainen polku (kuten /siilo/users/kayttaja/). Ohjelma kysyy salasanaasi ja näyttää palkin siirron edistymisestä:

user@kotikone:~$ scp tiedosto user@kapsi.fi:kansio
Password:
tiedosto             100%  1024   1.0KB/s  00:00

Rekursiivinen kopiointi onnistuu valitsimella -r, kuten cp-komennonkin yhteydessä:

scp -r kansio1 user@kapsi.fi:kansio2

Vinkki: Voit käyttää scp:tä myös tiedostojen siirtämiseen suoraan Lakka- ja Hilla-palvelimien välillä:

user@hilla:~$ scp -r eggdrop user@kapsi.fi:~