Kapsin logo

Kapsi Internet-käyttäjät ry

Osallistu toimintaan

Kapsin toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön. Tällä hetkellä hallintoon kuuluu yhteensä noin 30 toimihenkilöä, joista osa kuuluu useampaan toimiryhmään. Toiminta on hyvin vapaamuotoista, ja kukin toimihenkilö voi vapaasti päättää paljonko aikaa käyttää yhdistykseen. Nykyiset toimihenkilöt käyttävät aikaa alle tunnin viikossa.

Tapaamiset ovat toistaiseksi keskittyneet Oulun seudulle. Hallituksen toiminta on helpointa, kun kaikki hallitukseen valitut pystyvät osallistumaan Oulussa parin viikon välein järjestettäviin kokouksiin. Muissa toimiryhmissä asuinpaikalla ei ole merkitystä, koska viestintä hoidetaan pääosin Slackin kautta.

IRC:n lisäksi toiminnassa hyödynnetään OTRS-tikettijärjestelmää, sisäistä wikiä sekä muita työkaluja.

Hyödyt osallistumisesta

Jokaisella on omat syynsä osallistua yhdistyksen toimintaan. Osallistumisesta on kuitenkin joitakin yleisiä etuja, sekä oppimisen että harrastuksen osalta.

Kapsin toiminnassa voi oppia asiakaspalvelua, Linux-järjestelmien käyttöä ja ylläpitoa, yhdistystoimintaa, kokousten järjestämistä, talousasioita, kirjoittamista ja ryhmätyötaitoja. Näistä on hyötyä myös työelämässä, ja toiminnasta Kapsissa voidaan kirjoittaa työtodistus.

Toimihenkilöille korvataan matkat yhdistyksen tapaamisiin, joihin osallistuminen on kuitenkin vapaaehtoista.

Tarvitut taidot

Tärkeintä on motivaatio osallistua toimintaan. Lisäksi kannattaa tutustua Kapsin toimintaan ensin käyttäjän näkökulmasta, eli käyttää palveluita joitakin kuukausia ennen hallintoon osallistumista.

Alkuunpääsy toiminnassa on osoittautunut yleiseksi vaikeudeksi. Vaikka osallistuminen sinällään kiinnostaa, varsinaisen työskentelyn aloittaminen on vaikeaa ennen kuin rutiini on muodostunut. Aloittaminen on helpompaa, jos on jo valmiiksi selkeä visio kiinnostavista tehtävistä. Ei kuitenkaan haittaa vaikkei visiota olisi; toimintaan voi tutustua myös sivusta seuraamalla.

Iällä ei ole merkitystä osallistumisessa. Tärkeintä on olla asiallinen ja asiantunteva, toisin sanoen hyödyllinen ryhmän osa. Tähän mennessä toimihenkilöt ovat olleet pääosin 15–30-vuotiaita.

Mukaan pääsy

Haluamaansa toimiryhmään voi hakea lähettämällä sähköpostia suoraan toimiryhmän sähköpostiosoitteeseen. Kannattaa mainita myös IRC-nickinsä, jos käyttää jo ennestään IRC:tä. Tämän jälkeen keskustellaan tarkemmin hakijan osaamisalueista ja lisätään tarvittavat tunnukset järjestelmiin. Opastusta työhön saa muilta toimihenkilöiltä kysymällä.