Kapsin logo

Kapsi Internet-käyttäjät ry

Yhdistys

 Rovaniemi 44 Oulu 512 Jyväskylä 274 Tampere 726 Turku 244 Pk.-seutu 1729  Muut kunnat 1501 Ulkomailla 21  Yhteensä 5051 jäsentä
  • 0
  • 1-
  • 2-
  • 5-
  • 10-
  • 20-
  • 100-
  • 200-
Yhdistyksen jäsenmäärä kunnittain joulukuussa 2013.

Kapsi perustettiin keväällä 2003. Yhdistyksen tarkoituksena on luoda jäsenilleen puitteet itsensä ilmaisemiseen Internetissä ja edistää tietotekniikan osaamista. Toiminta on epäkaupallista, ja perustuu vapaaehtoistyöhön. Tällä hetkellä yhdistys toteuttaa tarkoitustaan lähinnä tarjoamalla Internet-palveluita jäsenille.

Yhdistystoiminta

Yhdistys sai alkunsa shell-palvelimia omaan käyttöönsä ylläpitäneestä kaveriporukasta. Tavoitteena oli vakiinnuttaa toiminta siten, että palvelimien omistus on yhdistyksellä eikä niiden ylläpito ole yksittäisten henkilöiden varassa.

Toiminnan alkuvaiheessa suurella osalla jäsenistä oli itselläkin kokemusta palvelimien ylläpidosta, ja vuorovaikutus ylläpidon ja jäsenistön välillä oli tiivistä. Jäsenmäärän kasvaessa käyttäjät ja toimintaa pyörittävä ydinryhmä ovat erkaantuneet toisistaan.

Nykyään toiminnan ydinryhmä koostuu vajaasta 20 vapaaehtoisesta toimihenkilöstä. Jäsenten mielipiteet pyritään ottamaan toiminnassa huomioon, ja niitä voi esittää esimerkiksi sähköpostilla osa-alueesta vastaavan toimiryhmän osoitteeseen. Käynnissä olevista projekteista saa tietoa jäsenmedioiden kautta. Myös toimiryhmiin osallistuminen pyritään tekemään helpoksi.

Jäsenpalvelut

Yhdistyksen toiminnassa tarkoitus on tarjota kaikki jäsenille tarpeelliset palvelut ilman erillistä maksua. Lisäpalveluita tarjotaan joustavasti aina kun se on mahdollista. Laitteistoresurssit sekä ylläpidon työmäärä voivat kuitenkin rajoittaa palveluiden tarjoamista.

Muihin harrastuspohjaisiin palveluntarjoajiin verrattuna Kapsin toiminta on vakiintuneempaa. Yhdistyksellä on resurssit tarjota mm. suurempi levytila kuin muissa vastaavissa palveluissa.

Kapsilla ei ole toistaiseksi www-pohjaista hallintapalvelua, vaan palveluiden asetukset hoidetaan sähköpostin kautta. Tämä on hieman hidasta verrattuna asetusten välittömään muuttamiseen, mutta toisaalta myös joustavampaa.

Yhdistyksen palveluvalikoima on nykyään hyvin kattava, mistä on hyötyä palveluiden keskittymisenä. Esimerkiksi IRC:tä, sähköpostia ja www-sivutilaa voi käyttää saman ssh-yhteyden kautta. Palveluista eniten käytössä ovat www-sivutila sekä IRC.