Kapsin logo

Kapsi Internet-käyttäjät ry

Valmiiden PHP-ohjelmien asentaminen

Tämä ohje käsittelee valmiiden PHP-ohjelmien, kuten WordPress tai Nextcloud, asentamista Kapsin palvelimille.

Asennuspaketin lataaminen ja purkaminen

Asennuspaketin voi ladata omalle koneelleen, purkaa ja siirtää tiedostot sftp:llä palvelimelle. Siirtämisessä menee kuitenkin turhaan aikaa, sillä paketin voi ladata suoraan palvelimelle ja purkaa ssh-yhteyden kautta seuraavasti:

 1. Siirrytään sivustohakemistoon cd-komennolla. Esimerkiksi cd sites/www.domain.com/www .
 2. Ladataan asennuspaketti. Yleensä paketit kannattaa ladata .tar.gz-muodossa, jos sellainen on saatavilla. Latauskomentoon tarvitaan tiedoston suora osoite, jonka esimerkiksi SourceForgessa saa vasta lataussivulta linkistä sen jälkeen kun hylkää automaattisen latauksen. Itse lataus tapahtuu komennolla wget "http://osoite/" .
 3. Puretaan paketti. Komennot eri tiedostotyypeille:
  • .tar.gz: tar -xzf "tiedosto.tar.gz"
  • .tar.bz2: tar -xjf "tiedosto.tar.bz2"
  • .zip: Zipit purkautuvat usein sen hetkiseen hakemistoon suoraan, joten kannattaa ensin luoda uusi hakemisto ja siirtyä sinne komennoilla mkdir hakemisto ja cd hakemisto . Sen jälkeen paketti puretaan käskyllä unzip ../paketti.zip , jossa ../ tarkoittaa, että paketti on ylemmässä hakemistossa.
 4. Haluttaessa hakemiston nimi voidaan muuttaa. Näet puretut tiedostot ls-komennolla. Hakemiston nimen voi muuttaa mv-käskyllä.

Asennuksen viimeistely

Osalla ohjelmista on oma asennusohjelmansa, joka avataan selaimella tämän ohjeen kohtien jälkeen. Osa ohjelmista ei erillistä asennusta tarvitse, vaan toimivat suoraan paketin purkamisen ja käyttöoikeuksien asettamisen jälkeen.

Ohjelmien omista asennusohjeista voi olla hyötyä, mutta käyttöoikeuksiksi ei pidä asettaa 777 (kaikki oikeudet), vaikka ohjeissa niin sanottaisiinkin.

Ongelmatilanteita

Jos sivustosi on sites-hakemistossa, saat lisätietoja virheestä 500 Internal Server Error virhelokista, joka on nimellä error.log log-hakemistossa. Seuraavassa on lueteltu yleisiä ongelmatilanteita.

Muissa tapauksissa kannattaa ottaa yhteyttä ylläpitoon, ja kertoa ongelman lisäksi sivuston osoite ja kellonaika, jolloin virhe on tullut.

 • FollowSymLinks: Kyseinen asetus on korvattu turvallisemmalla SymLinksIfOwnerMatch-asetuksella, joka on oletuksena käytössä. Ongelma korjaantuu poistamalla em. asetus .htaccess-tiedostosta.
 • Moduuli-php:n php_flag: Joissain ohjelmissa on oletuksena .htaccess-tiedostossa mod_php:lle tarkoitettuja asetuksia. Tämä ei ole Kapsilla käytössä, joten asetukset täytyy poistaa. Useimpien ohjelmien tapauksessa Kapsin oletusasetukset toimivat, mutta tarvittaessa niitä voi muuttaa luomalla .user.ini-tiedoston.
 • Väärät käyttöoikeudet: Muilla käyttäjillä ei saa olla kirjoitusoikeutta hakemistoon tai tiedostoon. Käyttöoikeuksista on lisää erillisessä ohjeessa.