Kapsin logo

Kapsi Internet-käyttäjät ry

Valmiiden PHP-ohjelmien asentaminen

Tämä ohje käsittelee valmiiden PHP-ohjelmien, kuten Gallery tai Joomla, asentamista Kapsin palvelimille.

Asennuspaketin lataaminen ja purkaminen

Asennuspaketin voi ladata omalle koneelleen, purkaa ja siirtää tiedostot sftp:llä palvelimelle. Siirtämisessä menee kuitenkin turhaan aikaa, sillä paketin voi ladata suoraan palvelimelle ja purkaa ssh-yhteyden kautta seuraavasti:

 1. Siirrytään sivustohakemistoon cd-komennolla. Esimerkiksi cd public_html tai cd sites/www.domain.com/www .
 2. Ladataan asennuspaketti. Yleensä paketit kannattaa ladata .tar.gz-muodossa, jos sellainen on saatavilla. Latauskomentoon tarvitaan tiedoston suora osoite, jonka esimerkiksi SourceForgessa saa vasta lataussivulta linkistä sen jälkeen kun hylkää automaattisen latauksen. Itse lataus tapahtuu komennolla wget "http://osoite/" .
 3. Puretaan paketti. Komennot eri tiedostotyypeille:
  • .tar.gz: tar -xzf "tiedosto.tar.gz"
  • .tar.bz2: tar -xjf "tiedosto.tar.bz2"
  • .zip: Zipit purkautuvat usein sen hetkiseen hakemistoon suoraan, joten kannattaa ensin luoda uusi hakemisto ja siirtyä sinne komennoilla mkdir hakemisto ja cd hakemisto . Sen jälkeen paketti puretaan käskyllä unzip ../paketti.zip , jossa ../ tarkoittaa, että paketti on ylemmässä hakemistossa.
 4. Haluttaessa hakemiston nimi voidaan muuttaa. Näet puretut tiedostot ls-komennolla. Hakemiston nimen voi muuttaa mv-käskyllä.

PHP-tiedostojen käyttöoikeudet

Jotta php-ohjelmat toimisivat public_html-hakemistossa, täytyy niille antaa suoritusoikeus. Sites-hakemiston sivustoja varten tätä vaihetta ei tarvitse tehdä, vaikkei siitä haittaakaan ole.

Helpointa on asettaa käyttöoikeudet kaikille tiedostoille, vaikka ne tarvitaan vain niille sivuille, jotka avataan suoraan selaimesta. SSH-yhteyden kautta se käy komennolla:

cd ~/public_html
find -name '*.php' -exec chmod u+rx "{}" \;

Jälkimmäinen komento muuttaa rekursiivisesti kaikkien nykyisen hakemiston ja alihakemistojen php-tiedostojen oikeudet.

Asennuksen viimeistely

Osalla ohjelmista on oma asennusohjelmansa, joka avataan selaimella tämän ohjeen kohtien jälkeen. Osa ohjelmista ei erillistä asennusta tarvitse, vaan toimivat suoraan paketin purkamisen ja käyttöoikeuksien asettamisen jälkeen.

Ohjelmien omista asennusohjeista voi olla hyötyä, mutta käyttöoikeuksiksi ei pidä asettaa 777 (kaikki oikeudet), vaikka ohjeissa niin sanottaisiinkin. Tämä on tarpeen PHP:n safemoden kanssa, mutta Kapsilla ohjelmat ajetaan käyttäjän omalla tunnuksella ilman safemodea.

Ongelmatilanteita

Jos sivustosi on sites-hakemistossa, saat lisätietoja virheestä 500 Internal Server Error virhelokista, joka on nimellä error.log log-hakemistossa. Seuraavassa on lueteltu yleisiä ongelmatilanteita.

Muissa tapauksissa kannattaa ottaa yhteyttä helpdeskiin, ja kertoa ongelman lisäksi sivuston osoite ja kellonaika, jolloin virhe on tullut.

 • FollowSymLinks: Kyseinen asetus on korvattu turvallisemmalla SymLinksIfOwnerMatch-asetuksella, joka on oletuksena käytössä. Ongelma korjaantuu poistamalla em. asetus .htaccess-tiedostosta.
 • Moduuli-php:n php_flag: Joissain ohjelmissa on oletuksena .htaccess-tiedostossa mod_php:lle tarkoitettuja asetuksia. Tämä ei ole Kapsilla käytössä, joten asetukset täytyy poistaa. Useimpien ohjelmien tapauksessa Kapsin oletusasetukset toimivat, mutta tarvittaessa niitä voi muuttaa luomalla oman php.ini-tiedoston.
 • Puuttuva php5.fcgi: Sites-hakemistossa olevilla sivuilla pitäisi olla www-hakemiston alla automaattisesti luotu php5.fcgi-tiedosto. Jos se jostain syystä puuttuu, sen palauttamisesta on ohje.
 • Väärät käyttöoikeudet: Muilla käyttäjillä ei saa olla kirjoitusoikeutta hakemistoon tai tiedostoon, ja public_html-hakemistossa php-tiedostoilla pitää olla suoritusoikeus. Käyttöoikeuksista on lisää erillisessä ohjeessa.