Kapsin logo

Kapsi Internet-käyttäjät ry

Lokitiedostot

Omilla sites-hakemiston sivustoilla on muista sivustoista erillinen lokihakemisto, joka näkyy kotihakemistossa hakemistona ~/sites/domain.com/log.

Yleistä lokeista

Error.log-virhelokeista näkyvät mm. php- ja cgi-ohjelmien virheet sekä väärät .htaccess-asetukset. Lisäksi hakemistossa on access.log-käyttölokit.

Osa lokeista on tilan säästämiseksi pakattu .gz-päätteisiksi. Nämä lokit saa luettua esimerkiksi zless-komennolla, tai ne voi myös purkaa jonnekin lokihakemiston ulkopuolelle.

Lokeista saa tehtyä tilastoja mm. AWStats-ohjelmalla. Laajempaa tilastointia on mahdollista tehdä myös ilman lokitiedostojen hyödyntämistä esimerkiksi Google Analyticsillä.