Kapsin logo

Kapsi Internet-käyttäjät ry

PHP:n asetusten mukauttaminen

Jotkin ohjelmat tarvitsevat muutoksia PHP:n oletusasetuksiin. Moduuli-PHP:ta varten asetukset ovat tiedostossa .htaccess, josta Kapsilla FCGI:nä ajettava PHP ei kuitenkaan osaa niitä lukea. Tämän ohjeen avulla on lisäksi mahdollista muokata PHP:n asetuksia paljon laajemminkin.

Käyttäjäkohtaisen asetustiedoston luonti

Kapsilla on käytössä .user.ini-tiedosto, joka mahdollistaa PHP:n oletusasetusten helpon mukauttamisen. Tiedosto .user.ini tehdään siihen hakemistoon, mihin halutaan vaikuttaa. Esimerkiksi tiedosto ~/sites/käyttäjä.kapsi.fi/www/.user.ini vaikuttaa kaikkiin käyttäjä.kapsi.fi:n PHP-asetuksiin.

Tiedoston sisältö voi olla yksinkertaisimmillaan esimerkiksi seuraavanlainen:

post_max_size = 128M
upload_max_filesize = 128M

Valmiista php.ini-tiedostosta voi ottaa oppia, mutta kaikkia php.inin sisältämiä asetuksia ei tarvitse kopioida .user.iniin.

Muutosten kokeileminen

PHP:n käytössä olevat asetukset löytyvät phpinfon kautta: Luo asetusten testaamista varten phpinfo.php-tiedosto, jossa on rivi:

<?php phpinfo(); ?>

Syötä luomasi tiedoston www-osoite selaimeen. Jos saat virheilmoituksen (yleensä 500 Internal server error), on vika todennäköisesti php.fcgi:ssä. Katso mahdolliset syyt cgi-ohjelman ohjeesta. Jos tällainen virhe ei selviä, lähetä viesti ylläpidolle. Yleensä Apachen logissa on tarkempi virheilmoitus 500-virheestä. Muista mainita phpinfo.php:n osoite sekä kellonaika ja päivämäärä jolloin olet viimeksi kokeillut sitä.

Ellei virhettä tule, pitäisi näkyä php:n infosivu. Voit tarkkailla sivulta asetuksia, joita yrität muuttaa. "Local Value" -sarakkeessa pitäisi näkyä tekemäsi muutokset.

Asetukset eivät välttämättä heti päivity käyttöön, koska fcgi pitää PHP:n käynnissä jonkin aikaa edellisen sivupyynnön jälkeen. Jos tiedoston polku ei päivity, tarkista phpinfo:n tulosteen alusta, millä www-palvelimella (karviainen tai kirsikka) sivusi ovat. Ota ssh-yhteys tälle palvelimelle, ja sammuta php komennolla:

pkill php

PHP:n uudelleenkäynnistys voi olla tarpeen myös .user.ini:n muuttamisen jälkeen, jotta asetukset tulisivat heti voimaan.