Kapsin logo

Kapsi Internet-käyttäjät ry

Palomuurin portit

Yhteyksiä yhdistyksen palvelimille muualta internetistä on rajoitettu palomuurilla. Tämä estää palvelinohjelmien ajamisen ja IRC:n DCC-yhteydet. Jäsenet voivat kuitenkin pyytää ylläpidolta portteja käyttöönsä.

Portin pyytäminen

Porttien avaamista pyydetään sähköpostilla ylläpidolta. Portin numeroa ei voi itse päättää, vaan se määräytyy vapaana olevien porttien perusteella. Kerro pyynnössäsi:

  • Montako porttia tarvitset.
  • Palvelin, jolle haluat että portti avataan.
  • Käyttötarkoitus.

Paikalliset yhteydet

Samalla palvelimella ajettavien ohjelmien välisiin yhteyksiin ei tarvita erikseen pyydettyä porttia. Paikalliseen käyttöön portin voi arpoa itse väliltä 30 000–40 000. Tasalukuja kannattaa välttää, jotta portti ei ole vahingossa jonkun toisen käytössä.

Sovelluskohtaisia huomioita

Irssi-proxy

Irssi-proxyn käytöstä on ohje. Se tarvitsee erillisen portin jokaiselle käytettävälle IRC-verkolle.

Eggdrop

Eggdropin DCC-hallintayhteys ei tarvitse erikseen pyydettyä porttia, jos käytät sitä samalta palvelimelta.

HTTP-palvelinohjelmat

Voit ajaa omaa www-palvelinohjelmaa, kuten Tomcat tai Mongrel, jos yhdistyksen Apache-palvelinohjelmisto ei tue kaikkia tarvitsemiasi ominaisuuksia. Apachea voi käyttää myös välityspalvelimena omalle palvelimellesi mod_rewrite:n avulla.