Kapsin logo

Kapsi Internet-käyttäjät ry

Tavallinen CGI-ohjelma

CGI on www-palvelimen laajennos, jonka kautta sivut voidaan luoda suorittamalla erillinen skripti tai muu ohjelma. Kapsin palvelimilla CGI-ohjelmat toimivat päätteellä .cgi.

Yksinkertainen CGI:nä ajettavaksi tarkoitettu Bash-ohjelma:

#!/bin/bash

echo 'Content-type: text/html'
echo ''
echo '<!doctype html>'
echo '<html>'
echo '<head>'
echo '<meta charset="utf-8">'
echo '<title>Hello World</title>'
echo '</head>'
echo '<body>'
echo 'Hello World!'
echo '</body>'
echo '</html>'

Tavallisen CGI-ohjelman käyttäminen ei vaadi kuin käyttöoikeuksien 700 asettamisen skriptille:

chmod 700 skripti.cgi

Ensimmäisellä rivillä määritellään käytettävä tulkki. Yleisimpien kielien tulkit Kapsin palvelimella:

  • PHP - /usr/bin/php
  • Python - /usr/bin/python
  • Perl - /usr/bin/perl

500 Internal Server Error

Virhe "500 Internal Server Error" voi johtua useista syistä. Virheestä on lisää tietoa palvelimen logeissa, jonka voi katsoa itse error.logista. Ensiksi kannattaa kuitenkin tarkistaa seuraavat seikat:

Avun pyytäminen ylläpidolta

CGI-ohjelman tuottaessa virheen "500 Internal Server Error", on ongelmasta lisää tietoa palvelimen logissa. Elleivät ylempänä olevat vinkit auta, ylläpito voi tarkastaa virheen syyn logeista. Myös muiden virheiden yhteydessä voi pyytää apua.

Lähetä kysymyksesi ylläpidolle sähköpostilla. Jotta ongelma selviäisi nopeasti, mainitse ainakin seuraavat asiat:

  • Sivun osoite
  • Kellonaika ja päivämäärä virheen "500 Internal Server Error" yhteydessä