Kapsin logo

Kapsi Internet-käyttäjät ry

Toimintakertomus vuodelle 2004

Toimintakertomus ajalta 1.1.2004 - 31.12.2004.

Toinen tilikausi on ollut yhdistykselle uusien jäsenten keräämistä ja yhdistyksen tarjoamien jäsenpalveluiden kehittämistä.

Hallinto

Yhdistyksen jäsenet kokoontuivat kerran vuoden 2004 aikana sääntömääräiseen vuosikokoukseen.

Hallitus kokoontui vuoden 2004 aikana kaksikymmentä (20) kertaa. Uusi hallitus muodostettiin vuosikokouksessa 3.4.2004.

Jäsenet

Uusia jäseniä rekrytoitiin internetin välityksellä ja yhdistys saikin 309 uutta jäsentä. Yhdistyksestä erosi 21 jäsentä. Jäsenmäärä oli vuoden 2004 lopussa 338.

Yhdistykseen liittyvistä asioista ja tapahtumista tiedotettiin jäsenille mm. yhdistyksen WWW-sivuilla ja sähköpostilla. Internetin IRC-keskusteluverkon kanava #kapsi.fi kasvoi noin 100 keskustelijaan vuoden aikana.

Tapahtumat

Yhdistyksen kotipaikkakunnalla Oulussa järjestettiin syystapaaminen, jossa jäsenet saivat tutustua toisiinsa.

Jäsenpalvelut

Yhdistyksen ensimmäinen palvelin oli vuoden alussa Planeetta Internet Oy:n tiloissa Espoossa, mutta kasvaneen jäsenmäärän johdosta jouduttiin palveluntarjoajaa vaihtamaan Nebula Oy:n pian vuoden alussa.

Yhdistyksen ensimmäisenä palvelimena toimi jäseniltä lainattu kokoonpano, joka vaihdettiin kokonaan yhdistyksen omistamaan laitteistoon kesäkuussa.

Vuoden aikana yhdistyksen käyttöön otettiin uuden pääpalvelimen lisäksi myös kaksi nimipalvelinta ja toinen shell-palvelin. Toinen shell-palvelin on kokonaan yhdistyksen omistama.

Työryhmät

Ylläpidon toimintaa kehitettiin valitsemalla ylläpidolle toiminnanjohtaja, jonka tehtävänä on koordinoida ylläpidon toimintaa ja toimia ylläpidon yhteyshenkilönä hallitukselle.

Vuoden aikana perustettiin kaksi uutta työryhmää, helpdesk ja tietoturvaryhmä.

Helpdesk hoitaa palveluita koskevia kysymyksiä, joihin ei suoraan liity tekniset työt palvelimella. Helpdesk perustettiin keventämään aktiivisen ylläpidon töitä sekä takaamaan asiantuntevat ja pätevät vastaukset jäsenten kysymyksiin.

Tietoturvaryhmä kokoaa yhteen tietoturvan kanssa työskenteleviä yhdistyksen jäseniä, mutta joilla ei kuitenkaan tarvitse olla aikaa työskennellä varsinaisessa yhdistyksen aktiivisessa ylläpidossa. Eräällä tavalla tietoturvaryhmä kokoaakin yhteen yhdistyksen passiivista ylläpitoa.