Kapsin logo

Kapsi Internet-käyttäjät ry

Toimintakertomus vuodelle 2005

Toimintakertomus ajalta 1.1.2005 - 31.12.2005.

Kolmas tilikausi on ollut yhdistykselle uusien jäsenten keräämistä ja yhdistyksen tarjoamien jäsenpalveluiden kehittämistä kestämään yhdistyksen nopea kasvu.

Hallinto

Yhdistyksen jäsenet kokoontuivat kerran vuoden 2005 aikana sääntömääräiseen vuosikokoukseen.

Hallitus kokoontui vuoden 2005 aikana seitsemäntoista (17) kertaa (kokoukset 15-18/2004 ja 1-13/2005). Hallituksen kokouksien järjestysnumerointi käytti edellisten vuosien mukaista erikoislaatuista hallituksen valitsevaan jäsenkokoukseen perustuvaa vuosinumerointia. Käytäntö muuttuu vuonna 2006 vastaamaan kokouksen vuotta.

Jäsenet

Uusia jäseniä rekrytoitiin internetin välityksellä ja yhdistys saikin 405 uutta jäsentä. Yhdistyksestä erosi yhdeksän (9) jäsentä. Jäsenmäärä oli vuoden 2005 lopussa 734.

Yhdistykseen liittyvistä asioista ja tapahtumista tiedotettiin jäsenille mm. yhdistyksen WWW-sivuilla ja sähköpostilla. Internetin IRC-keskusteluverkon kanava #Kapsi.fi kasvoi noin 150 keskustelijaan vuoden aikana.

Tapahtumat

Yhdistys järjesti vuosikokouksensa yhteyteen maksuttomien sinisimpukoiden (ns. shellien) luovutusta aprillipäivän hengessä, vaikkakin vuorokauden myöhässä.

Jäsenpalvelut

Yhdistyksen palvelintilaa Nebula Oy:llä vahvistettiin vuoden aikana kahdella uudella palvelimella; levypalvelimella Karpalo mm. varmuuskopiointiin ja yhdistyksen hallinnon infrastruktuuria pyörittävällä Tyrni-palvelimella.

Yhdistyksen jäsenten palveluiden kasvavat tarpeen vaativat uuden tehokkaamman Lakka-palvelimen käyttöönoton kesällä. Vanhan Box-palvelimen laitteisto siirtyi pääasiassa Karpaloon ja Tyrniin.

Vuoden lopussa Xob-palvelin siirrettiin EUnetin tiloihin Espooseen, jossa sillä nyt on mm. nopeampi internet-yhteys. Samalla nimipalvelimia uudelleenjärjesteltiin tulevaisuutta ajatellen.

Työryhmät

Ylläpidon toimintaa kehitettiin rakentamalla helppokäyttöinen ja tehokas palveluiden asetuksien ylläpitojärjestelmä Tyrni-palvelimelle. Ylläpidon työhön kuluva aika on huomattavasti vähentynyt tämän johdosta.

Helpdeskin toimintaa kehitettiin toteuttamalla hallinnon SVN-järjestelmään mahdollisuus ryhmälle itselleen ylläpitää yhdistyksen kotisivujen ohjeet-osiota.

Vuoden aikana perustettiin uusi työryhmä Kapsin ohjelmointiryhmä, jonka tarkoituksena on ylläpitää ja/tai toteuttaa Kapsin käyttöön tarpeellisia sovelluksia.